LOOKING THROUGH THE PAST

BANGKOK MUSEUM GUIDE 101

มองอดีตเห็นปัจจุบัน

การศึกษาประวัติศาสตร์ อาจจะฟังดูเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับใครหลายคน แต่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะแท้จริงแล้วประวัติศาสตร์ไหลเวียนอยู่ในตัวเราทุกคน ตัวเราเองคือหลักฐานการมีอยู่ของประวัติศาสตร์และเป็นผู้สืบทอดเรื่องราวจากวันวานมาสู่ปัจจุบัน การศึกษาประวัติศาสตร์ก็เหมือนการค้นหารากเหง้าและตัวตนของเราเอง เพื่อที่จะสร้างสรรค์ปัจจุบันให้กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำในวันพรุ่งนี้ โดยศึกษาประวัติศาตร์ในหลากมิติ หลายแขนง ผ่านพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ 

นับตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยอเล็กซานเดรียในอียิปต์ ตั้งแต่ยุคสามร้อยปีก่อนคริสตกาลจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ได้ทำหน้าที่รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ องค์ความรู้ทางศาสตร์และศิลป์ต่างๆ เพื่อการศึกษาเท่านั้น จนปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในทุกมุมโลก ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวบ แสดง หลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อการศึกษาแล้วยังเป็นแหล่งสันทนาการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย และพบเห็นได้ในเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยของเรา ซึ่งในเมืองไทยก็มีพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง หลายแขนงให้เราได้เยี่ยมชม เฉพาะในกรุงเทพฯ ก็มีพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และสถานที่จัดแสดงผลงานจากอดีตถึงปัจจุบันมากกว่าร้อยแห่ง ทั้งที่เป็นของหน่วยงานราชการและเอกชน หลายคนอาจจะเคยได้ยิน เคยเห็นจนถึงเคยเดินผ่าน แต่อาจจะไม่เคยเข้าไปชมว่าข้างในนั้นเป็นอย่างไร หลายคนไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ต่างบ้านต่างเมืองแต่อาจจะไม่เคยแม้แต่จะคิดเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ในบ้านของตัวเอง 

Painkiller Life แนะนำพิพิธภัณฑ์และสถานที่น่าสนใจสำหรับการเรียนรู้อดีต เพื่อให้เข้าใจปัจจุบัน และมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ เล่าเรื่องผ่านมุมกล้องของคุณชาครีย์ ยุทธารักษ์ หรือ DJ YP ดีเจผู้มีงานอดิเรกเป็นการถ่ายภาพและปั่นจักรยาน ซึ่งสะพายกล้องตระเวนถ่ายภาพ 10 พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้สำคัญในกรุงเทพฯ มาให้เราชมกัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (Bangkok National Museum)

เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทย ในอดีตพื้นที่ส่วนนี้คือส่วนหนึ่งของพระราชวังบวรสถานมงคล หรือที่เรียกกันว่า “วังหน้า” ซึ่งคือพื้นที่ประทับของสมเด็จพระบวรราชเจ้าตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา ตัวอาคารแสดงผลงานคือหมู่พระที่นั่งเดิม ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย บอกเล่าความเป็นมาของชาติพันธ์ุ แสดงผลงานทั้งศิลปะและโบราณคดีภายในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงถาวร รวมไปถึงส่วนจัดนิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้นอกจากจะได้ชมชิ้นงานศิลปะ โบราณวัตถุ และตัวอาคารสถาปัตยกรรมจากอดีตแล้ว ยังเหมือนได้สัมผัสกับบรรยากาศและเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของสถานที่ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นวังที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในตัวเองอีกด้วย 

เวลาทำการ: 9.00-16.00 น. เปิดวันพุธ-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นสงกรานต์และปีใหม่)

ค่าเข้าชม: 30 บาท 

เว็บไซต์: http://www.museumthailand.com/th/museum/National-Museum-Bangkok-Phranakorn

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป (The National Gallery) 

หรือหอศิลป์เจ้าฟ้าถือเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เดิมอยู่ในส่วนวังหน้าเช่นเดียวกัน แต่ตั้งอยู่คนละฝั่งถนน หอศิลป์เจ้าฟ้านี้ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้า ข้างสะพานพระปิ่นเกล้า ตัวอาคารออกแบบโดย Carlo Allegri สถาปนิกชาวอิตาลีประจำราชสำนัก เพื่อใช้เป็นโรงกษาปณ์มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนพ.ศ. 2517 กรมธนารักษ์จึงได้มอบอาคารแห่งนี้ให้กรมศิลปากรเพื่อใช้เป็นหอศิลปแห่งชาติ เป็นพื้นที่จัดแสดงงานประเภททัศนศิลป์ ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมไทยทั้งแบบโบราณและร่วมสมัยของไทยและต่างชาติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีทั้งส่วนจัดแสดงงานถาวรและนิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงผลงานทัศนศิลป์หมุนเวียนตลอดทั้งปี ส่วนสำคัญคือห้องจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทย และผลงานภาพฝีพระหัตถ์ต่างๆ ตัวอาคารเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมไทย ที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกตามสมัยนิยมในช่วงรัชกาลที่ 5

เวลาทำการ: 9.00-16.00 น. เปิดวันพุธ-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นสงกรานต์และปีใหม่)

ค่าเข้าชม: 30 บาท 

เว็บไซต์: http://www.finearts.go.th/museumnationalgallery/

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

ข้ามมาฝั่งธนฯ ย่านบางกอกน้อยมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่สำคัญอีกแห่ง เดิมเป็นอู่และโรงเก็บเรือพระราชพิธี ปัจจุบันใช้เก็บและจัดแสดงเรือพระราชพิธีที่ใช้ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค รวมไปถึงสิ่งของและเครื่งประกอบในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ถือเป็นแห่งศึกษาด้านวัฒนธรรมและจารีตประเพณีสำคัญของชาติ ความที่ตั้งอยู่บนปากคลองบางกอกน้อย จึงสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมได้ทั้งทางน้ำและทางบก 

เวลาทำการ: 9.00-16.00 น. เปิดวันพุธ-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นสงกรานต์และปีใหม่)

ค่าเข้าชม: 20 บาท 

เว็บไซต์: http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/royalbarges/index.php/th/

หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (The Queen’s Gallery) 

ตั้งอยู่บนริมถนนราชดำเนิน บริเวณแยกผ่านฟ้า เดิมทีเป็นอาคารสำนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานผ่านฟ้า จนเมื่อพ.ศ. 2546 ทางผู้บริหารได้มีมติปรับปรุงก่อสร้างเป็นหอศิลป์ สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพื้นที่จัดแสดงงานทั้งหมด 5 ชั้น ชั้นที่ 1-4 จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยหมุนเวียนตลอดทั้งปี ส่วนชั้น 5 เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมวงการศิลปะไทย ปัจจุบันจัดแสดงนิทรรศการ “1 ทศวรรษ พุทธศิลป์อีสาน โดย ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม ซึ่งจะมีถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นี้ 

เวลาทำการ: 10.00-19.00 น. เปิดทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

ค่าเข้าชม: 50 บาท 

เว็บไซต์: http://www.queengallery.org

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (King Prajadhipok Museum)

อยู่ในความดูแลของสถาบันพระปกเกล้า ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการ ให้ใช้อาคารอนุรักษ์ 3 ชั้น จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 พระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนำมาจัดแสดง ตัวอาคารอนุรักษ์เดิมคือที่ทำการของห้างยอน แซมป์สัน แอนด์ ซัน (John Sampson & Son Limited) ซึ่งเป็นสาขาของห้าง Messrs. Sam & Sampson & Son จำหน่ายผ้าและรับตัดเสื้อผ้า รองเท้า รวมทั้งอานม้าที่มีซื่อเสียงย่านบอนด์สตรีท (Bond Street) กรุงลอนดอน ในสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนปีพ.ศ. 2576 กรมโยธาธิการได้ขอเช่าเป็นที่ทำการของกรม ด้านหลังมีอาคารอีกหลังคืออาคารรำไพพรรณี ซึ่งเป็นทั้งศูนย์ข้อมูลประปกเกล้าศึกษาและพิพิธภัณฑ์รัฐสภา รวมไปถึงห้องจัดแสดงและห้องประชุมต่างๆ ส่วนนิทรรศการหมุนเวียนขณะนี้อยู่ในช่วงจัดแสดงนิทรรศการ สัปดมราชา บรมราชาภิเษก ซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

เวลาทำการ: 09.00-16.00 น. เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์

ค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์: www.kingprajadhipokmuseum.com/

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (Rattanakosin Exhibition Hall) 

ตั้งอยู่บนตัวอาคารที่เป็นตึกแถวย่านริมถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์สำคัญของกรุงเทพฯ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ตัดถนนราชดำเนินจากพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวัง โดยมีแบบแปลนตามอย่าง Champ Elysees ในปารีส ตัวอาคารเดิมก่อสร้างตามแบบอย่างอาคารในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ.2475) และได้ทำการบูรณะเป็นอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ในปี 2551 เป็นศูนย์กลางข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์

เวลาทำการ: 09.00-17.00 น. เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ (เปิดให้เข้าชมเป็นรอบๆ รอบละ 20 นาที รอบสุดท้ายเวลา 15.00 น.)

ค่าเข้าชม: 100 บาท

เว็บไซต์: www.nitasrattanakosin.com

มิวเซียมสยาม (Museum Siam)

เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ ภายใต้พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ให้ความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินในการชม มีทั้งส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวร นิทรรการหมุนเวียน ห้องสมุดสารสนเทศ และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน รวมไปถึงร้านอาหารและคาเฟ่เพื่อการพักผ่อน จัดแสดงนิทรรศการถอดรหัสไทย นำเสนอวิถีชีวิตและเอกลักษณ์แบบไทยๆ ที่เข้าใจง่าย ผ่านสื่อหลากหลายมีเดียม นอกจากนี้ยังตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับย่านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำคัญอื่นๆ สามารถเดินชมบริเวณใกล้เคียงอย่างท่าเตียน หรือปากคลองตลาดได้อีกด้วย ถือเป็นกำไรอีกหนึ่งทอด

เวลาทำการ: 10.00-18.00 น. เปิดบริการทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) 

ค่าเข้าชม: 100 บาท

เว็บไซต์: www.museumsiam.org

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre หรือ BACC)

หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า หอศิลป์กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณแยกประทุมวัน ตรงข้ามกับห้างมาบุญครองและสนามกีฬาแห่งชาติ เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯศิลปะแห่งสมัยรัชกาลที่ 9 ในสมัยที่ ดร.พิจิตต รัตตกุล เป็นผู้ว่าราชการกทม. แล้วมาหยุดชะงักเอาในสมัยของนายสมัคร สุนทรเวช ที่ต้องการปรับให้เป็นอาคารเพื่อการพาณิชย์ แต่ด้วยกระแสแห่งการคัดค้านจากกลุ่มศิลปินและนักศึกษาในขณะนั้นทำให้กลับมาก่อสร้างต่อในสมัยของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน จนเสร็จสมบูรณ์เมื่อสิบปีที่แล้วนี้เอง ถือเป็นหอศิลป์ที่จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดของไทย ภายในอาคารสมัยใหม่แห่งนี้ มีทั้งส่วนแสดงผลงาน โรงภาพยนตร์ขนาดย่อม ห้องเก็บรักษาผลงาน ห้องสมุด ร้านค้าร้านอาหาร 

นิทรรศการหลักที่จัดแสดงในขณะนี้คือนิทรรศการศิลปกรรมทางช้างเผือกครั้งที่ 8 “รื่นเริง เถลิงศก” ซึ่งจะมีถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 นี้ 

เวลาทำการ: เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์  เวลา 10.00 – 21.00 น.
ห้องนิทรรศการหลักชั้น 7 – 9 เปิดให้เข้าชมถึงเวลา 20.45 น. 

ค่าเข้าชม: ไม่มีค่าบริการ ยกเว้นนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ

เว็บไซต์: http://www.bacc.or.th/ 

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand Learning Center)

จัดตั้งขึ้นในวาระครบรอบ 75 ปีของการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ “แบงค์ชาติ” ตัวอาคารเคยเป็นโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทย ภายในมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนแสดงนิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงินและนิทรรศการหมุนเวียน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้องประชุม และพื้นที่เพื่อกิจกรรมส่วนรวม ตลอดจนร้านค้า ร้านอาหาร เรียกได้ว่าครบวงจรเลยทีเดียว ถือเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและคลังวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของไทย 

เวลาทำการ: 9.30-20.00 น. (ส่วนพิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการถึง 16.30 น.) เปิดบริการทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) 

ค่าเข้าชม: อัตราค่าบริการแล้วแต่ส่วนของกิจกรรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์

เว็บไซต์: https://www.botlc.or.th

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center หรือ TCDC)

ตั้งอยู่ที่อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม เป็นศูนย์แสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบสมัยใหม่ ละเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เพื่อการค้นคว้าด้านเทคโนโลยีทางการออกแบบ มีทั้งส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ห้องสมุดสารสนเทศ ให้ข้อมูลด้านเทรนด์ วัสดุ และเทคโนโลยีในการออกแบบต่างๆ เวิร์คช็อป ห้องประชุม และร้านค้าจำหน่ายผลงานการออกแบบที่น่าสนใจ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและที่ปรึกษาด้านการบริการ มีทั้งส่วนบริการสำหรับบุคคลทั่วไปและสมาชิก

ในส่วนของนิทรรศการขณะนี้จัดแสดง นิทรรศการ “ออกแบบ ญี่ปุ่น” Japanese  Design Today 100 ซึ่งเป็นนิทรรศการสัญจรที่ตระเวนไปทั่วโลก เป็นการนำเสนอผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 100 ชิ้น ที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของญี่ปุ่นแบบร่วมสมัย โดยจะจัดแสดงที่ TCDC ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นี้

เวลาทำการ: 10.30-21.30 น. เปิดบริการทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) 

ค่าบริการ: สมาชิกแบบรายวัน 100 บาท/วัน, สมาชิกแบบรายปี 1,200 บาท/ปี

เว็บไซต์: https://web.tcdc.or.th

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.