The Color of Love

สีเหลือง – สีแห่งความรักของไทย

ในวันที่ 4-6 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคลของประเทศไทย ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในช่วงเวลาดีงกล่าว ในการนี้ รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนพสกนิกรสวมเสื้อสีเหลืองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลในการเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในเวลา 16.30 น. วันที่ 6 พฤษภาคมนี้ และขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวไทยสวมเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ของรัชกาลใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีอันเป็นมงคลนี้

ทั้งนี้เสื้อสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีมายาวนาน ไม่ใช่เพิ่งจะมีในสมัยรัชกาลปัจจุบัน เชื่อว่าคนไทยทุกคนคุ้นเคยกับสีมงคลนี้มาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมและเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย ด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงามและพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์มหาศาลแก่ประเทศชาติและประชาชน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงยึดถือเป็นแนวทางและสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ทำไมคนไทยจึงใส่เสื้อสีเหลือง

(สีเหลืองเฉดต่างๆ ที่ถูกใช้ในสมัยโบราณ ได้รับการรวบรวมขึ้นในนาม ThaiTone™ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่มีการรวบรวมเรื่องของสีไทยและสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องของสีไทย กำหนดค่ามาตรฐานสีไทยใหม่ เพื่อนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดโดยอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี – ที่มาภาพ เพจ Facebook ไทยโทน)

สีเหลืองถือเป็นสีมงคลคู่สถาบัน ด้วยความที่เป็นสีที่สุกสกาว แสดงถึงความสว่างไสวรุ่งโรจน์ โดยมีที่มาสำคัญคือสีเหลืองเป็นสีประจำวันจันทร์ ซึ่งถือเป็นวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ก็ประสูติในวันจันทร์เช่นเดียวกัน การใส่เสื้อสีเหลืองและสักการะด้วยดอกไม้มงคลสีเหลืองจึงเปรียบเสมือนการแสดงความจงรักภักดีต่อทั้งสองพระองค์ 

นอกจากเสื้อสีเหลืองแล้ว ยังมีดอกไม้มงคลสีเหลือง 3 ชนิดที่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์

ที่มาภาพ Matichon Online

ดอกดาวเรือง – ถือเป็นดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 9 ว่ากันว่าชางฝรั่งเศสนำเข้ามาปลูกครั้งแรกตั้งแต่สมัยอยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงนำเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรืองมาจากประเทศเนเธอแลนด์ ในปี พ.ศ. 2510 และโปรดเกล้าฯ ให้ทำการเพาะและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่ประชาชนทั่วไป ดอกดาวเรืองก็เปรียบเสมือนพระองค์ท่านที่ทรงนำความชื่นบานและความเจริญมาสู่ชาติบ้านเมือง อีกทั้งเป็นดอกไม้ที่ปลูกง่าย โตเร็ว และทนทาน เปรียบเสมือนพระจริยวัตรที่เรียบง่าย พอเพียง แต่พัฒนาชาติ บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ อีกทั้งทรงบำเพ็ญแต่ความดีงามประทับไว้ในใจคนไทยนานเท่านาน ดั่งดาวเรืองที่บานสะพรั่ง

ที่มาภาพ Maeban

ดอกพุทธรักษา – เป็นดอกไม้ประจำวันพ่อหรือวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ทางการได้มีการกำหนดให้ดอกพุทธรักษาสีเหลืองเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อ เพราะคำว่า “พุทธรักษา” เป็นคำมงคล หมายถึงพระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็น นอกจากนั้น สีเหลืองยังเป็นสีประจำวันพระราชสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต รัชกาลที่ 9 อีกด้วย อีกทั้งหลายคน โดยเฉพาะครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ต่างยกย่องให้พระองค์ท่านเป็นดั่งพระโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและบำเพ็ญเพียรบารมีไปพร้อมกัน ทรงเป็นที่พึ่งคลายร้อน และให้คงามร่มเย็นแก่ชาวไทยทั้งทางโลกและทางธรรม

ที่มาภาพWorkpoint News

ดอกรวงผึ้ง – ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจำ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องจากดอกรวงผึ้งจะผลิดอกออกใบในช่วงวันพระบรมราชสมภพพอดี โดย จะเบ่งบานในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ผลิดอกได้นาน 7-10 วัน เมื่อดอกสีเหลืองบานพร้อมกันทั้งต้น จะดูงดงามอร่ามตา และส่งกลิ่นหอมชื่นใจตลอดทั้งวัน  ทั้งนี้ สีเหลืองของดอกรวงผึ้งก็เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระองค์อีกด้วย

สีประจำราชวงศ์จักรี

สีประจำพระบรมราชจักรีวงศ์คือสีเหลืองทอง เพราะเป็นสีของสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นเหลืองบนสายสะพายนี้เป็นสีที่เลียนมาจากสีของทอง 

ส่วนสีประจำในแต่ละรัชกาลนั้น นิยมใช้สีประจำวันพระราชสมภพของแต่ละพระองค์ ได้แก่

  • รัชกาลที่ 1 วันพุธ สีเขียว เช่น สีประกอบในแพรแถบของเหรียญที่ระลึกงานสมโภชสองร้อยปีกรุงรัตนโกสินทร์ ใช้สีเขียวเป็นแถบกลาง
  • รัชกาลที่ 2 วันพุธ สีเขียว
  • รัชกาลที่ 3 วันจันทร์ สีเหลือง สีขาว
  • รัชกาลที่ 4 วันพฤหัสบดี สีแสด สีส้ม เช่น สีประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ใช้สีแสด เพราะเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพในรัชกาลที่ 4 
  • รัชกาลที่ 5 วันอังคาร สีชมพู เช่น สีประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สีของแพรแถบและสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
  • รัชกาลที่ 6 วันเสาร์ สีม่วง สีดำ สีน้ำเงินเข้ม เช่น แถบสีในธงไตรรงค์ที่หมายถึงพระมหากษัตริย์เป็นสีน้ำเงินเข้ม สีเครื่องแบบของทหารกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ซึ่งรัชกาลที่ 6 เคยทรงเป็นนายทหารพิเศษก็เป็นสีน้ำเงินเข้ม แถบสีประจำในเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์และแถบสีในเหรียญรัตนาภรณ์ประจำรัชกาลที่ 6 ใช้แถบสีดำบนพื้นเหลือง และสีพื้นพัดรองที่ระลึกในรัชกาลที่ 6 บ้างก็ใช้สีม่วง บ้างก็ใช้สีดำ
  • รัชกาลที่ 7 วันพุธ เช่น สีประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคือสีเขียวและสีทอง สีเขียวมีที่มาจากวันพระบรมราชสมภพในรัชกาลที่ 7
  • รัชกาลที่ 8 วันอาทิตย์ สีแดง เช่น แถบสีเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 8 ใช้แถบสีแดงบนพื้นเหลือง สีลงยาบนเหรียญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ อ.ป.ร. ที่ระลึกในงานพระบรมศพก็ใช้สีแดง

PAINKILLER LIFE ขอเชิญชวนให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเวลา 15.00 น.ของวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ พร้อมกันบริเวณถนนสนามไชย ซักซ้อมขั้นตอนและพิธีการต่างๆ เพื่อให้การถวายพระพรชัยมงคลครั้งนี้เป็นไปด้วยความงดงาม ประทับใจ และร่วมสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทย หลังจบการถวายพระพรชัยมงคลแล้ว ในเวลาประมาณ 17.00 น. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งเสด็จให้เนืองแน่นตลอดสองข้างทางที่เสด็จฯ ผ่าน เริ่มตั้งแต่ถนนหน้าพระลาน ถนนราชดำเนินใน ทั้งฝั่งพระบรมมหาราชวัง ฝั่งสนามหลวง และฝั่งศาลฎีกา และร่วมเฉลิมฉลองด้วยสีเหลือง สีแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.